Search
  • Shoshi GilOr

רסיסים

זוכרת את הרגע שהתנפצתי לרסיסים,

כל מה שהאמנתי בו התרסק.


ההרגשה היתה של עלה נידף ברוח,


כאילו היא לקחה ממני את כל האויר ונשארתי עירומה...


כמה פעמים זה קרה לכם?


אם תעצמו עיניים ותנסו להזכר באירועים כאלה שממש ריסקו,

שלא היתה בכם את היכולת לאסוף את עצמכם

שהרגשתם כמו עלה נידף ברוח?


שלא היה כוח באותה עת ל" אסוף את השברים"?


אם בעקבות משבר שריסק אותך נותרת חסר/ת אמונה,

דע/י שאפשר אחרת.


אפשר להיות יותר מחובר לעצמך,

להיות כמו עץ עם שורשים עמוקים בקרקע, ששום רוח לא תזיז אותו,

עץ ששורשיו חזקים וענפיו גמישים.


ניתן ללמוד נכונות פתיחות וגמישות ולתרגל אותם על בסיס יומי,

כך שאם תגיע שעת משבר כזו,

היא לא תעיף או תרסק אותך לרסיסים!


זה אפשרי!


כשאת/ה מחובר לעצמך ומבין שהאמונות והגישות הקודמות הזיקו לך, כשאתה לומד כיצד להתבונן באמת, נולדת אצלך מסוגלות לחיות בשלום עם כל שיבוא,

הפחד נעלם .

" ועוד יוסיף ויתגלה"


ואני מוסיפה באדיבות יוסי קדמי, התדר והחוויה היא שבכל מצב " משהו נפלא עומד להתרחש".יש דרך.


לא חייבים להתרסק.


התבוננות פנימית אפשר ללמוד! ללמוד מה הניע אותך להתנהגות מסויימת, איך האמונה הזאת ששירתה אותך בעבר , מזיקה לך היום...


יש טכניקות שונות לחיות בגישה אחרת


זה אפשרי.לא חייבים להתרסק
6 views0 comments